Chuyên mục  


Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định điều động ông Lê Văn Dậu thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Nga Sơn nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Hà Trung nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động ông Nguyễn Ngọc Túy, thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

img1478resize-1679313455521.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được nhận nhiệm vụ công tác mới (Ảnh: M.H.).

Quyết định điều động ông Đỗ Văn Cường, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lang Chánh, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND huyện Lang Chánh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chuẩn y kết quả bầu ông Đỗ Thế Bằng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Công nhận bà Nguyễn Thị Phương, Trưởng ban Văn phòng - Tổ chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 1/3.

Thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Minh Cảnh, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa ứng cử bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao quyết định cho các đồng chí nhận nhiệm vụ mới (Ảnh: M.H.).

Quyết nghị giới thiệu ông Đậu Bá Thìn, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa, để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

Cũng tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Duy Bình, Bí thư Huyện ủy Hà Trung nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới (Ảnh: M.H.).

Bổ nhiệm có thời hạn ông Lại Thế Khái, Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái, Sở Giao thông Vận tải, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Minh Hành, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phùng Đình Ảnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa.

Bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Xuân Dũng, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 (Thanh tra tỉnh), giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện Hoằng Hóa.

Phát biểu và giao nhiệm vụ cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao quá trình tu dưỡng, rèn luyện, học tập, trưởng thành và những đóng góp, cống hiến của 14 người được điều động và bổ nhiệm trong đợt này. Đồng thời nhấn mạnh, phải coi đây là sự ghi nhận nỗ lực, cố gắng trong quá trình học tập, rèn luyện và công tác; là niềm vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình, để tiếp tục phấn đấu thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ông Hưng đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm cần nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực được phân công phụ trách; nắm vững tình hình và nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân, lề lối làm việc, mối quan hệ công tác và những nhiệm vụ lớn, trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị để chủ động xây dựng cho mình kế hoạch hành động và thực hiện với quyết tâm cao nhất.

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020