Chuyên mục  


Cuộc sống

Lễ Quốc tang diễn ra trong mấy ngày, được tổ chức ở đâu?
Nghị định 105/2012/NĐ-CP, ngày 17/12/2012 của Chính phủ quy định rõ về các vấn đề liên quan đến tổ chức Lễ Quốc tang.

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020