Chuyên mục  


Xã hội

Nan giải bài toán đầu tư khai thác hạ tầng bến xe tại Thanh Hóa
GĐXH - Việc kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng bến xe khách gặp khó do việc đầu tư hạ tầng chủ yếu là nguồn vốn xã hội hóa, trong khi hiệu quả đầu tư, lợi nhuận thu được từ hoạt động khai thác hạ tầng không cao.

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020