Chuyên mục  


Xã hội

Tháng 9/2024 dừng công nghệ 2G: Điện thoại 'cục gạch' vẫn còn cửa
Từ tháng 9/2024, Việt Nam dừng công nghệ 2G. Những người quen dùng điện thoại “cục gạch” vẫn có cơ hội sử dụng khi chuyển đổi sang máy được hỗ trợ 4G.

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020