Chuyên mục  


Sức khỏe

Kiểm tra 'công nghệ siêu giảm béo', Sở Y tế TP.HCM phát hiện điều gì?
Sở Y tế TP.HCM sẽ cương quyết làm rõ và xử lý các phòng khám triển khai các kỹ thuật giảm béo chưa được thẩm định cho phép thực hiện sau tuyến bài: “Sự thật công nghệ siêu giảm béo”.

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020