Chuyên mục  


qn-17177785200331759954902-16-0-454-700-crop-17177785980391421587416.jpgQuảng Nam: Mức phụ cấp hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở có thể nhận được

GĐXH - Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam thông tin chi tiết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên cũng như các chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Theo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Trà Vinh, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được thành lập tại các ấp, khóm khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

Đối với Ấp có diện tích tự nhiên từ 0,5km2 trở lên và quy mô dân số từ 1000 người trở lên hoặc có diện tích tự nhiên dưới 0,5km2 nhưng quy mô dân số từ 2000 người trở lên.

Đối với Khóm có diện tích tự nhiên từ 0,05km2 trở lên và quy mô dân số từ 1000 người trở lên hoặc có diện tích tự nhiên dưới 0,05km2 nhưng quy mô dân số từ 2000 người trở lên.

Đối với những ấp, khóm không đảm bảo điều kiện nêu trên thì không thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. UBND cấp xã chỉ đạo tổ chức thành lập tổ ghép với các ấp, khóm giáp ranh có điều kiện thuận lợi nhất về mặt địa lý, giao thông và dân cư (cùng đơn vị hành chính cấp xã, đảm bảo tiêu chí về diện tích và dân số nêu trên).

Về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự:

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được thành lập tại các ấp, khóm thuộc đơn vị hành chính cấp xã loại I thì mỗi Tổ có 3 thành viên (Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên).

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được thành lập tại các ấp, khóm thuộc đơn vị hành chính cấp xã loại II và loại III thì mỗi Tổ có 2 thành viên (Tổ trưởng, Tổ phó).

Trường hợp các ấp, khóm có dân số nhiều hơn so với tiêu chí dân số thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự nêu trên (bao gồm trường hợp tổ ghép), cứ thêm 1000 người thì mỗi Tổ bảo vệ an ninh, trật tự sẽ được thêm 1 Tổ viên (tối đa không quá 5 Tổ viên).

Chế độ hỗ trợ thường xuyên hằng tháng

Tỉnh Trà Vinh dự kiến mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở như sau:

Tổ trưởng hưởng mức phụ cấp hằng tháng bằng 1,0 mức lương cơ sở hiện hành.

Tổ phó hưởng mức phụ cấp hằng tháng bằng 0,9 mức lương cơ sở hiện hành.

Tổ viên hưởng mức phụ cấp hằng tháng bằng 0,8 mức lương cơ sở hiện hành.

Trường hợp Tổ trưởng, Tổ phó kiêm nhiệm chức danh Đội trưởng, Đội phó dân phòng thì chỉ được hưởng mức phụ cấp hằng tháng tương ứng quy định tại Nghị quyết này.

tv-17181612966511248132865.jpg

Trà Vinh dự kiến mức chi chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh minh họa

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có bằng tốt nghiệp chuyên môn được hỗ trợ hằng tháng mức như sau:

Trình độ đại học được hỗ trợ thêm 1,14 mức lương cơ sở/người/tháng.

Trình độ cao đẳng được hỗ trợ thêm 0,8 mức lương cơ sở/người/tháng.

Trình độ trung cấp được hỗ trợ thêm 0,66 mức lương cơ sở/người/tháng.

Chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí mua bảo hiểm y tế.

Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí mua bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Chế độ chính sách khác

Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi làm nhiệm vụ từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng hôm sau thì được hưởng mức tiền bồi dưỡng 100.000 đồng/người/ca (ca trực từ đủ 4 giờ trở lên). Trường hợp dưới 4 giờ thì chi theo số giờ thực tế phát sinh, với định mức 25.000 đồng/giờ.

Khi làm nhiệm vụ vào ngày nghỉ, ngày lễ (không được bố trí nghỉ bù) được hỗ trợ như sau: (hệ số phụ cấp x mức lương cơ sở)/30 ngày x 200% (thứ bảy, chủ nhật) hoặc 300% (ngày lễ)/8 giờ x (số giờ làm việc ngoài giờ).

Tổng số giờ làm việc ngoài giờ tối đa thực hiện theo quy định pháp luật về lao động hiện hành.

Khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành thì tùy trường hợp cụ thể, cấp có thẩm quyền xem xét cho hưởng mức tiền bồi dưỡng tương ứng theo quy định hiện hành.

Khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng thì tùy từng trường hợp cụ thể, cấp có thẩm quyền xem xét cho hưởng mức bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm tương ứng theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được đảm bảo đầy đủ các điều kiện hoạt động cần thiết theo quy định hiện hành. Tổ được hỗ trợ kinh phí phục vụ mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị, công tác tập huấn, diễn tập, hội thi do địa phương tổ chức…

Kinh phí chi trả chế độ, chính sách và đảm bảo điều kiện hoạt động cần thiết đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh do ngân sách tỉnh bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

tt-1717394885439966869053-0-11-379-617-crop-17173949480131518695294.jpgPhú Thọ: Mức hỗ trợ hàng thàng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở sắp được nhận

GĐXH - Phú Thọ vừa thông qua 2 Nghị quyết liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và mức hỗ trợ hàng tháng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020