Chuyên mục  


Kinh tế

Thu ngân sách: Bội thu chứ không lạm thu
Kết quả thu ngân sách phản ánh xu thế chung, đó là trong điều kiện kinh tế khó khăn nhưng niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, vào nền kinh tế Việt Nam vẫn rất tốt.

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020