Chuyên mục  


Tài chính

Công ty giống gia súc liên tục thua lỗ, chỉ còn 1 nhân viên, bị đề nghị giải thể
Đến 31/3/2024, Công ty nợ tiền lương của cán bộ, công nhân viên hơn 908 triệu đồng.

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020