Chuyên mục  


Tài chính

Vụ sầu riêng đầu tiên của Trung Quốc thất bại, xuất khẩu từ Việt Nam đột biến: Bầu Đức đã đúng?
“Sầu riêng bán giá nào cũng được, giá 20.000 đồng/kg cũng được nữa, nhưng Việt Nam chưa bao giờ có giá này”, ông Đức nói.

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020