Chuyên mục  


Ba mươi sáu kế là bộ sách tập hợp 36 sách lược quân sự của Trung Quốc cổ đại. 36 kế từng được cho là của Tôn Tử thời Xuân Thu, hoặc của Gia Cát Lượng thời Tam Quốc, nhưng các sử gia không coi họ là tác giả đích thực của tác phẩm này.

Nhiều người cho rằng 36 kế bắt nguồn từ cả lịch sử thành văn và truyền khẩu, các phiên bản khác nhau được biên soạn bởi các tác giả khác nhau trong suốt lịch sử Trung Quốc.

binh-phap-ton-tu-36-ke-ke-thu-nhat-man-thien-qua-hai-1708736858.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=DJZ7WliSvn01Ki72_wdW8Q
Binh pháp Tôn Tử 36 kế - kế thứ nhất Mãn Thiên Quá Hải

Video: Kan Jian

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020