Chuyên mục  


EVF:

Giá hiện tại
Thay đổi
Xem hồ sơ doanh nghiệp

Gày 15/3 tới đây, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance, mã EVF) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024. Theo tài liệu đã công bố, EVF dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 585 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 54.500 tỷ đồng, tăng lần lượt 43% và 10% so với năm trước.

photo-1709019539380-17090195397061956202989.png

EVN Finance định hướng trong năm 2024 sẽ tiếp tục tăng quy mô tổng tài sản, tăng trưởng lợi nhuận phù hợp với kết quả tăng vốn điều lệ đã thực hiện thành công ở năm 2023; tìm kiếm, phát triển quan hệ với các nhà đầu tư chiến lược, tăng năng lực nguồn vốn chủ sở hữu.

EVN Finance là công ty tài chính hiêm hoi niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong năm 2023, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 409 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2022. Nguyên nhân giảm chủ yếu do nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần giảm 23% xuống còn 708 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối, hoạt động dịch vụ cũng kém khả quan. Tổng tài sản và tại thời điểm cuối năm 2023 đạt 49.221 tỷ, tăng 17% so với thời điểm đầu năm.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, căn cứ chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 15/1/2024 với nội dung các tổ chức tín dụng được khuyến khích chi trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu nhằm nâng cao năng lực tài chính và khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế, ổn định mặt bằng lãi suất, EVNFinance trình phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%, tương ứng phát hành thêm hơn 56triệu cổ phiếu.

Song song, công ty cũng trình phương án phát hành 7,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Như vậy nếu hoàn tất cả 2 phương án trên, vốn điều lệ của EVNFinance sẽ tăng thêm 638 tỷ, đạt 7.681 tỷ đồng. Riêng trong năm 2023, công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 3.510 tỷ đồng lên 7.042 tỷ đồng, thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cũng trong khuôn khổ đại hội sắp tới, cổ đông EVNFinance sẽ thảo luận và tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung giảm tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 50% xuống còn 15% vốn điều lệ. Theo công ty, điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước có tiềm năng và mong muốn tham gia làm cổ đông của EVNFinance.

Chốt phiên 26/2, thị giá EVF đạt 19.200 đồng/cp, đỉnh giá cao nhất từng ghi nhận tại cổ phiếu này, so với đầu năm đã tăng 20% giá trị.

photo-1709019446619-17090194472701168534570.png

 

Tin mới

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020