Chuyên mục  


Lịch cúp điện Hậu Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang (lịch cắt điện Hậu Giang) hôm nay đến hết tuần (từ 12 – 16/6/2024) để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang hôm nay đến hết tuần (từ 12 – 16/6/2024) được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

lich-cup-dien20-17162610157082087922003.jpg

Lịch cúp điện tại các khu vực thuộc Hậu Giang hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang hôm nay đến hết tuần (từ 12 – 16/6/2024)

Lịch cúp điện Thành phố Vị Thanh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/06/2024 08:00:00

14/06/2024 16:30:00

Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/06/2024 08:00:00

14/06/2024 15:00:00

Ấp 7A1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/06/2024 08:00:00

15/06/2024 16:30:00

Ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/06/2024 07:30:00

16/06/2024 16:30:00

Khu vực phường 7, Xã Tân Tiến, Xã Hỏa Tiến, một phần Xã Vị Tân, Tp Vị Thanh.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành A

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/06/2024 08:00:00

13/06/2024 11:30:00

Thị Trấn Rạch Rồi, huyện Châu Thành A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 08:00:00

14/06/2024 11:30:00

Ấp 4 xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/06/2024 08:00:00

15/06/2024 11:30:00

Ấp Nhơn Thuận 1A, thị Trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/06/2024 09:00:00

15/06/2024 11:00:00

Ấp 2A - xã Tân Hòa - huyện Châu Thành A.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thành phố Ngã Bảy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/06/2024 07:00:00

13/06/2024 14:00:00

Khu vực 2 - Phường Lái Hiếu - TP Ngã Bảy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024 07:00:00

13/06/2024 14:00:00

Khu Vực 2 - Phường Lái Hiếu - TP Ngã Bảy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024 09:30:00

13/06/2024 11:00:00

Khu vực 2 - Phường Lái Hiếu - TP Ngã Bảy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 07:00:00

14/06/2024 17:00:00

Khu vực 3 - Phường Ngã Bảy - TP Ngã Bảy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/06/2024 06:00:00

16/06/2024 16:00:00

xã Tân Long, xã Long Thạnh huyện Phụng Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thị xã Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

12/06/2024 07:30:00

12/06/2024 09:00:00

Xã Long Phú, thị xã Long Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2024 10:00:00

12/06/2024 11:30:00

Xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2024 13:00:00

12/06/2024 14:30:00

Xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2024 15:00:00

12/06/2024 16:30:00

Xã Long Trị, thị xã Long Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024 15:00:00

13/06/2024 16:30:00

Phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024 09:30:00

13/06/2024 11:00:00

Xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024 13:00:00

13/06/2024 14:30:00

Xã Long Bình, thị xã Long Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024 07:30:00

13/06/2024 09:00:00

KV 5, Phường ThuậnAn, thị xã Long Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 07:30:00

14/06/2024 11:00:00

Xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 08:00:00

14/06/2024 13:00:00

Xã Thuận Hoà, huyện Long Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/06/2024 08:00:00

14/06/2024 13:00:00

Xã Thuận Hoà, huyện Long Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 13:00:00

14/06/2024 16:00:00

Xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/06/2024 07:00:00

16/06/2024 16:00:00

KV phường Bình Thạnh, phường Thuận An, TX Long Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

12/06/2024 08:00:00

12/06/2024 11:00:00

Ấp Đông Lợi B, xã Đông Phước, huyện Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024 08:00:00

13/06/2024 11:00:00

Ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 08:00:00

14/06/2024 11:00:00

Ấp Khánh Hội B, xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/06/2024 07:30:00

15/06/2024 16:30:00

Ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

12/06/2024 07:00:00

12/06/2024 16:00:00

Một phần xã Phương Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/06/2024 07:00:00

12/06/2024 16:00:00

Một phần xã Phương Phú; Thị trấn Búng Tàu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/06/2024 07:00:00

15/06/2024 16:00:00

Một phần xã Hiệp Hưng; Thị trấn Cây Dương; Xã Hòa Mỹ; Xã Phụng Hiệp; Thị trấn Búng Tàu; Xã Tân Phước Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/06/2024 08:00:00

15/06/2024 16:00:00

Một phần ấp Phương Hòa, xã Hiệp Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

15/06/2024 07:30:00

15/06/2024 16:30:00

Xã Xà Phiên, Lương Tâm, Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

lich-cat-dien11-16855064728502039924097-0-0-1250-2000-crop-16855064881321764897412.jpgBí kíp nắm lịch cắt điện, hướng dẫn cách tra cứu đơn giản, nhanh và chính xác nhất năm 2023

GĐXH – Làm thế nào để tra cứu thông tin về lịch cắt điện tại khu vực bạn đang sinh sống? Dưới đây là những giải pháp bạn có thể lựa chọn.

lich-cat-dien-1-1686191434223705169730-0-0-1250-2000-crop-1715422167952879765200.jpgTừ ngày 15/5, một quy định mới về giá điện chính thức có hiệu lực, người dân bị ảnh hưởng như thế nào?

GĐXH - Từ ngày 15/5/2024 một quy định mới về giá điện chính thức có hiệu lực, điều này ảnh hưởng tới người dân như thế nào?

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020