Chuyên mục  


bn-17157827557191197972000-0-0-500-800-crop-1715782857306885202240.jpgBắc Ninh đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

GĐXH - Tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.

Tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Theo dự thảo tờ trình của UBND tỉnh Hà Giang, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng Đội trưởng, Đội phó dân phòng; Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố đang bố trí tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Trường hợp thôn, tổ dân phố hiện chưa bố trí, kiện toàn Đội trưởng, Đội phó dân phòng; Công an viên bán chuyên trách hoặc Bảo vệ dân phố thì Chủ tịch UBND cấp xã quyết định tuyển dụng theo Điều 13, Điều 15 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tại dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Hà Giang nêu, quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh như sau:

Mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh bố trí một Tổ bảo vệ, an ninh trật tự. Mỗi tổ gồm 3 thành viên (1 Tổ trưởng, 1 Tổ phó và 1 Tổ viên).

Mức hỗ trợ hàng tháng

Tại dự thảo tờ trình UBND tỉnh Hà Giang, đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự như sau:

Tổ trưởng hưởng 0,45/người/tháng (2.071 đồng chí x 0,45 x 3.250.000 x 12 tháng)

Tổ phó hưởng 0,4/người/tháng (2.071 đồng chí x 0,4 x 3.250.000 x 12 tháng)

Tổ viên hưởng 0,35/người/tháng ((2.071 đồng chí x 0,35 x 3.250.000 x 12 tháng)

ha-giang-1715881394047988626548.jpg

Hà Giang đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Ảnh minh họa

Mức hỗ trợ kinh phí thường xuyên hàng tháng như trên là mức tối thiểu theo định hướng của Bộ Công an tại Công văn số 1182/BCA-V05 ngày 4/4/2024 của Bộ Công an về việc kiện toàn thống nhất tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở (không thấp hơn 1.000.000 đồng/tháng).

Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyên

Theo đó tỉnh Hà Giang đề xuất:

Tổ trưởng: 2.071 đồng chí x 10% x [22% x (0,45 x 3.250.000)] x 12 tháng

Tổ phó: 2.071 đồng chí x 10% x [22% x (0,4 x 3.250.000)] x 12 tháng

Tổ viên: 2.071 đồng chí x 10% x [22% x (0,35 x 3.250.000)] x 12 tháng

Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Tổ trưởng: 2.071 đồng chí x 2/3 x [6% x (0,45 x 3.250.000)] x 12 tháng

Tổ phó: 2.071 đồng chí x 2/3 x [6% x (0,4 x 3.250.000)] x 12 tháng

Tổ viên: 2.071 đồng chí x 2/3 x [6% x (0,35 x 3.250.000)] x 12 tháng

ha38-1715486037097356024390-39-0-639-960-crop-1715486043023137220225.jpgTổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại một huyện có thể nhận mức hỗ trợ gần 5,5 triệu đồng/tháng

GĐXH - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến mức hỗ trợ hằng tháng cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn từ 3,6 - 4,2 triệu đồng/tháng. Riêng tại huyện Côn Đảo, lực lượng này được hưởng hỗ trợ thêm gần 1,3 triệu đồng/người/tháng.

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020