Chuyên mục  


Sáng 27-5, Quốc hội (QH) thảo luận về chương trình giám sát của QH năm 2024. Đại biểu Phạm Đình Thanh (Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum) cho biết thời gian qua, QH, Ủy ban Thường vụ QH đã rất quan tâm chỉ đạo thực hiện mục tiêu đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của QH.

photo-1-1685158902874161872339.jpg

Đại biểu Phạm Đình Thanh, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum. Ảnh: Phạm Thắng

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH, các Đoàn đại biểu QH, các vị đại biểu QH ở địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các hoạt động giám sát và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng quy định của pháp luật về công tác giám sát của QH hiện nay vẫn còn một số vấn đề chưa phù hợp cần được xem xét sửa đổi, bổ sung...

  • Cử tri Hà Nội: Lời hứa của Bộ trưởng Công Thương về xăng dầu chưa tròn

  • Chủ tịch Quốc hội: Nhân dân cùng giám sát việc thực hiện cam kết, lời hứa

Về hoạt động giám sát cuối năm 2023 và năm 2024, đại biểu Phạm Đình Thanh đề nghị QH, Ủy ban Thường vụ QH sớm xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát của QH và Hội đồng nhân dân để kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế đã được chỉ ra.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban Thường vụ QH chỉ đạo đẩy mạnh và thực hiện chặt chẽ hơn hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở cấp trung ương và địa phương.

Việc văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng, ban hành không đúng trình tự quy định, không phù hợp, thiếu tính khả thi, thậm chí có sai sót đang là những khó khăn, cản trở lớn cho hoạt động của doanh nghiệp. Đây cũng là cản trở rất lớn liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong thời gian vừa qua.

Đại biểu Phạm Đình Thanh cũng đề nghị tiếp tục quan tâm, giám sát việc thực hiện lời hứa của các vị Bộ trưởng, trưởng ngành, các thành viên của Chính phủ. Đây là vấn đề cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm.

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang) cho rằng còn có những bất cập trong thực hiện giám sát chuyên đề tại địa phương.

photo-7-1685159356907896938199.jpg

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Phạm Thắng

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé ghi nhận giám sát chuyên đề đã có nhiều, có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức thực hiện, nhờ đó đạt hiệu quả kết quả tích cực. Tuy nhiên trong tổ chức thực hiện của mỗi chuyên đề giám sát của QH, Ủy ban Thường vụ QH còn có những bất cập như vừa phân công cho Đoàn đại biểu QH tổ chức giám sát vừa phân công cho Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức giám sát. Như vậy, cùng một lúc, cùng một chủ đề và cùng một đơn vị chịu sự giám sát có 2 đoàn cơ quan dân cử tại địa phương giám sát.

Mặt khác, tại các đơn vị, địa phương được chọn đến giám sát thực tế sẽ có 2 lần làm việc Đoàn giám sát Trung ương. Tại địa phương được chọn giám sát sẽ có đến 4 lần giám sát về cùng 1 vấn đề. Trong khi đó, Đoàn đại biểu QH tại địa phương còn tổ chức giám sát riêng, Thường trực HĐND, các Ban của Hội đồng nhân dân HĐND cũng giám sát.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, thực tế tại địa phương Đoàn đại biểu QH và HĐND có chung cơ quan giúp việc. Như vậy, việc xây dựng báo cáo tổng hợp, giúp việc phục vụ hoạt động giám sát cũng chỉ có bộ máy cán bộ đó. Cùng với đó, thành phần tham gia đoàn giám sát của Đoàn đại biểu QH tại địa phương và của Thường trực HĐND giám sát chuyên đề đó tại địa phương cũng là như nhau.

Từ những phân tích trên, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé cho rằng cách làm đó chưa thực sự khoa học, tiết kiệm.

Vị đại biểu cho rằng không phải tổ chức nhiều cuộc giám sát, nhiều cuộc làm việc là đem lại hiệu quả cho cuộc giám sát mà muốn nâng cao chất lượng giám sát thì phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong đoàn giám sát, phải nghiên cứu, phân tích, đánh giá cho trúng vấn đề, kiến nghị phù hợp và đeo bám để theo dõi việc giải quyết của cơ quan chức năng.

Từ những vấn đề trên, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé kiến nghị QH, Ủy ban Thường vụ QH khi tổ chức thực hiện giám sát chuyên đề tại địa phương nên giao cho Đoàn đại biểu QH phối hợp với Thường trực HĐND giám sát chung mà không tách để tránh sự lãng phí trong công tác tổ chức. Đồng thời, kiến nghị khi Đoàn giám sát Trung ương đến địa phương làm việc trực tiếp không nên giao cho Đoàn đại biểu QH tổ chức giám sát lần trước nữa để tránh sự trùng lặp trong hoạt động giám sát.

Về dự kiến chương trình giám sát của QH năm 2024, Ủy ban Thường vụ QH đã lựa chọn 4 chuyên đề trình QH xem xét, quyết định chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao, 2 chuyên đề còn lại sẽ giao cho Ủy ban Thường vụ QH tổ chức giám sát.

Chuyên đề 1: Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của QH về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023 và thời kỳ trước, sau có liên quan (như: Dự án Sân bay Long Thành; dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và 2021-2025; dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội; dự án đường Vành đai 3 TP HCM; dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1; dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1).

Chuyên đề 2: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập từ khi ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 đến hết năm 2023 và thời kỳ trước, sau có liên quan.

Chuyên đề 3: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 và thời kỳ trước, sau có liên quan.

Chuyên đề 4: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 và thời kỳ trước, sau có liên quan.

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020