Chuyên mục  


qn-17190423347721427304345-0-0-390-624-crop-1719042425585785918776.jpgQuảng Ngãi: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở sắp nhận được

GĐXH - HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua Nghị quyết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.

Tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại Đắk Lắk

Theo Nghị quyết, mỗi thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thành lập 1 tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Về số lượng thành viên, nếu thôn, buôn, tổ dân phố có quy mô dân số đến 2.000 người sẽ được bố trí 3 thành viên (1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên); trường hợp thôn, buôn, tổ dân phố thuộc xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội bố trí tối đa 5 thành viên.

Đối với thôn, buôn, tổ dân phố có quy mô dân số trên 2.000 người được bố trí 4 thành viên (1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 2 tổ viên); trường hợp thôn, buôn, tổ dân phố thuộc xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội thì bố trí tối đa 6 thành viên.

Mức hỗ trợ hằng tháng

Về chế độ đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được quy định như sau: Tổ trưởng được hưởng 1,8 triệu đồng/người/tháng, Tổ phó được hưởng 1,5 triệu đồng/người/tháng và Tổ viên được hưởng 1,2 triệu đồng/người/tháng.

dl-17191157958511624911101.jpg

HĐND tỉnh Đắk Lắk thông qua Nghị quyết về một số chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa

Ngoài ra, lực lượng này còn được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và bồi dưỡng khi thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ…

Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Từ ngày 1/7/2024, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ có hiệu lực thi hành. Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là cần thiết, làm cơ sở thống nhất 3 lực lượng (Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng) thành 1 lực lượng.

bd-1717907874219808991557-0-0-541-865-crop-1717907929995336548207.jpgĐắk Nông: Mức hỗ trợ hàng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở có thể nhận được

GĐXH - Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Đắk Nông thông tin chi tiết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên cũng như các chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020