Chuyên mục  


Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, cơ quan này đang thẩm định dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ, do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

cong-chuc-16848999508002044790824.jpeg

Theo Bộ Nội vụ, việc xây dựng Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính (Ảnh minh hoạ)

Bộ Nội vụ cho biết việc xây dựng Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ. Đồng thời, hình thành chuẩn mực đạo đức trong thực thi công vụ; làm cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

  • Giữ gìn đạo đức công vụ

  • Nâng cao kiến thức công vụ

  • Tổng cục Thuế sẽ kiểm tra đột xuất về kỷ cương, kỷ luật thực thi công vụ

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức phải trong sạch, không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cá nhân, tổ chức. Không ham quyền lực; không chạy chức, chạy quyền. Đồng thời, không sử dụng công quỹ, tài sản của cơ quan, của Nhà nước vào những việc mang tính vụ lợi; kiên quyết đấu tranh với các hành vi tham ô và trục lợi tài sản công.

Theo dự thảo bộ quy tắc, sự chính trực của cán bộ, công chức, viên chức được thể hiện ở sự trung thực, đúng mực, công tâm, thẳng thắn, không xu nịnh. 

Dự thảo Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ cũng quy định về việc giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với cá nhân, tổ chức. Theo đó, tác phong, thái độ nghiêm túc, lịch sự, đúng mực; ngôn ngữ giao tiếp chuẩn mực rõ ràng, mạch lạc; không hạch sách, nhũng nhiễu, gây căng thẳng, bức xúc cho cá nhân, tổ chức.

Bộ Nội vụ đề xuất cán bộ, công chức, viên chức cần tôn trọng, lắng nghe, tận tình giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về quy trình, thủ tục; kịp thời giải quyết và thông báo kết quả giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức theo quy định pháp luật. Đáng chú ý, chỉ được tiếp cá nhân, tổ chức tại cơ quan, đơn vị, không được hẹn gặp, tiếp công dân và tổ chức ngoài giờ làm việc, ngoài cơ quan hoặc tại nhà riêng.

Các cán bộ, công chức, viên chức cũng cần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức sinh nhật, tân gia, hiếu, hỉ. Tôn trọng thuần phong mỹ tục; bài trừ mê tín dị đoan, những hủ tục lạc hậu.

Tại dự thảo bộ quy tắc, Bộ Nội vụ đề xuất cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ quy định và phát huy hiệu quả thời gian làm việc; không giải quyết việc riêng trong giờ làm việc.

Đáng chú ý, không quảng cáo thương mại, bán hàng, tiếp thị bán hàng dưới mọi hình thức tại nơi làm việc. Cán bộ, công chức, viên chức không uống rượu, bia, đồ uống có cồn ngay trước, trong và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ được đề xuất áp dụng đối với cán bộ trong các cơ quan nhà nướ; công chức trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và công chức xã, phường, thị trấn; viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020