Chuyên mục  


Đối tượng nào có mức lương thấp nhất sau cải cách tiền lương từ 1/7/2024?

Theo Khoản 3.1 Điều 3 Mục II tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, sắp tới đối tượng công chức, viên chức trong khu vực công có mức lương thấp nhất sẽ là người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1).

Tuy nhiên khi cải cách tiền lương, mức lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp bậc 1 khu vực công dự kiến sẽ không thấp hơn mức lương thấp nhất của người lao động trong khu vực doanh nghiệp.

Về chính sách cải cách tiền lương, dự kiến sẽ ban hành hệ thống bảng lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế cho bảng lương hiện hành.

Đồng thời cũng sẽ chuyển xếp lương cũ sang lương mới, đảm bảo không thấp hơn lương hiện hưởng.

Các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới theo Nghị quyết 27 được quy định:

- Sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương như hiện nay, thay vào đó sẽ xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

- Thống nhất lại chế độ hợp đồng lao động đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (trình độ đào tạo dưới trung cấp) và không áp dụng bảng lương công chức, viên chức với đối tượng này.

- Xác định mức lương thấp nhất của công chức, viên chức khu vực công là mức lương của người làm các công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp bậc 1. Theo đó, lương sẽ không thấp hơn mức lương thấp nhất của lao động qua đào tạo khu vực doanh nghiệp.

- Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ nhằm xác định mức lương cụ thể trong hệ thống bảng lương từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương khu vực doanh nghiệp.

- Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước hạn đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sao cho phù hợp với bảng lương sắp ban hành.

luong-17180928000321587795767.jpg

Theo chính sách cải cách tiền lương, dự kiến sẽ ban hành hệ thống bảng lương mới thay thế cho bảng lương hiện hành. Ảnh minh họa: TL

Mức lương thấp nhất sau 1/7/2024

Theo tinh thần của Nghị quyết 27, tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng khu vực doanh nghiệp.

Sau đó tiến tới cao hơn mức lương thấp nhất bình quân khu vực doanh nghiệp và cuối cùng là bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất khu vực doanh nghiệp.

Theo đó, tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức rất có thể sẽ căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng. Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng của các vùng hiện nay như sau:

- Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng;

- Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng;

- Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng;

- Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng.

Ngày 22/3/2024, Bộ LĐ,TB&XH đã công bố dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo dự thảo, mức lương tối thiểu tháng của các vùng đã tăng lên so với mức lương tối thiểu hiện tại. Mức tăng này dự kiến được áp dụng từ 1/7/2024.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 3 Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, mức lương tối thiểu tháng theo dự kiến được quy định như sau:

Vùng 1 tăng từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng (tăng thêm 280.000 đồng);

Vùng 2 tăng từ 4,16 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng);

Vùng 3 tăng từ 3,64 triệu đồng/tháng lên 3,86 triệu đồng/tháng (tăng 220.000 đồng);

Vùng 4 tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,45 triệu đồng/tháng (tăng 200.000 đồng).

Tăng thêm 6% với lương tối thiểu vùng theo giờ. Cụ thể:

Vùng 1 tăng từ 22.500 đồng/giờ lên 23.800 đồng/giờ;

Vùng 2 tăng từ 20.000 đồng/giờ lên 21.200 đồng/giờ;

Vùng 3 tăng từ 17.500 đồng/giờ lên 18.600 đồng/giờ;

Vùng 4 tăng từ 15.600 đồng/giờ lên 16.600 đồng/giờ.

luong-huu-17159399914671267919133-0-0-626-1001-crop-1715940062997512241052.pngBỏ lương cơ sở, mức lương hưu thấp nhất khi thực hiện cải cách tiền lương là bao nhiêu?

GĐXH - Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng lương hưu thấp nhất khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu là bằng mức lương cơ sở. Từ 1/7, mức lương hưu thấp nhất khi thực hiện cải cách tiền lương là bao nhiêu?

tien-luong-17174753884421162759920-22-0-342-512-crop-1717475637961538300381.jpgLương viên chức giáo dục, y tế được tăng cao hơn mặt bằng chung khi cải cách tiền lương?

GĐXH - Theo chính sách cải cách tiền lương, lương của viên chức giáo dục và y tế sẽ không còn mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay mà xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020