Chuyên mục  


Tại hội đàm, Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố món quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em là 20 xe điện VinFast. Số xe này sẽ góp phần hỗ trợ Lào tổ chức thành công các hoạt động quan trọng trong Năm Chủ tịch ASEAN 2024.

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi thức trao tượng trưng chìa khóa 20 xe điện VinFast cho Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào.

vinfast-vf9-110720243-1720687907821-17206879082961149935189-1720689039961-1720689041030800067208.jpg

Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức trao chìa khoá xe ô tô Vinfast VF9 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

vinfast-vf9-1107202433-1720687909024-17206879092361617438610-1720689041702-17206890419351377544534.jpg

Chủ tịch nước Tô Lâm trao xe ô tô Vinfast VF9 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

vinfast-vf9-1107202412-1720687909880-1720687909981746257299-1720689044815-1720689045051999065034.jpg
to-lam-1720687910386-172068791051331893024-1720689045652-17206890458381990562277.jpg
vinfast-vf9-11072024-1720687911129-17206879113561973694694-1720689046456-1720689046654561503712.jpg

Chủ tịch nước Tô Lâm lái xe ô tô Vinfast VF9 chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020