Chuyên mục  


Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa có kết luận số 39/KL-TTR về "Công tác điều hành, quản lý ngân sách tại huyện Hưng Nguyên, trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại huyện Hưng Nguyên.

Về công tác phòng chống tham nhũng, UBND huyện Hưng Nguyên không xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 là chưa chấp hành tốt Luật Phòng, chống tham nhũng theo quy định

Chủ tịch huyện tiếp dân chưa đầy đủ

Theo kết luận này, năm 2020 - 2021, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên chưa sắp xếp được thời gian hợp lý để tiếp đầy đủ số kỳ tiếp dân định kỳ theo quy định mà thực hiện ủy quyền tiếp dân cho Phó Chủ tịch UBND huyện (Năm 2020 ủy quyền 2 kỳ; năm 2021 ủy quyền 6 kỳ). Kết luận của Thanh tra tỉnh Nghệ An đã khẳng định, Chủ tịch UBND huyện này chưa thực hiện đúng quy định tại Khoản 5, Điều 13 Luật Tiếp công dân quy định "Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện ít nhất 2 ngày trong 1 tháng".

Ngoài ra, việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh chưa thực sự chính xác, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình giải quyết không đúng quy trình. Việc thu thập thông tin tài liệu, chứng cứ có liên quan để làm cơ sở, căn cứ giải quyết khiếu nại, tham mưu ban hành một số kết luận còn sơ sài và chưa được quan tâm, chú trọng, nên công dân không đồng ý với kết quả giải quyết, tiếp tục gửi đơn kéo dài, vượt cấp.

Việc theo dõi, tổ hợp báo cáo tình hình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Ban Tiếp công dân huyện Hưng Nguyên và một số phòng, ban còn lúng túng, có lúc chưa phân định được rõ ràng về nội dung đơn khiếu nại, tranh chấp đất đai, dẫn đến kết quả giải quyết ở một số đơn vị còn chậm theo quy định.

Về công tác phòng chống tham nhũng, UBND huyện Hưng Nguyên không xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 là chưa chấp hành tốt Luật Phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn từ ngày 18/10/2021 trở về trước, huyện Hưng Nguyên đang thực hiện theo Quyết định số 03/2007/QĐ - BNV ngày 26/2/2007 của Bộ Nội vụ, chưa cụ thể hóa thành văn bản áp dụng trên địa bàn huyện. Việc chuyển đổi vị trí công tác người có chức vụ, quyền hạn chưa được thực hiện đạt theo kế hoạch phê duyệt. Bên cạnh đó, chế độ thông tin báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng có lúc còn thực hiện chậm. Một số xã kê khai minh bạch tài sản thu nhập chưa đúng theo hướng dẫn của Thanh tra huyện dẫn đến việc nộp về Thanh tra tỉnh chưa đúng thời gian quy định.

Được biết, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên hiện nay là ông Lê Phạm Hùng, sinh năm 1983. Ông Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên vào tháng 7/2020, khi đó, ông Hùng là một trong những Chủ tịch huyện trẻ nhất tỉnh Nghệ An.

Nhiều sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản

Tại Kết luận số 39, Thanh tra tỉnh Nghệ An cũng chỉ ra các sai phạm được phát hiện qua thanh tra với nhiều nội dung. Cụ thể, trong giai đoạn 2020 - 2022, có 64 công trình được UBND huyện Hưng Nguyên (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng), UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hưng Nguyên làm chủ đầu tư với tổng giá trị phần xây lắp trên 259 tỷ đồng.

Sau khi thanh tra thì cả 64 công trình đều có số liệu quyết toán chưa chính xác với số tiền trên 2,9 tỷ đồng (trong đó kiến nghị thu hồi gần 1,5 tỷ đồng; kiến nghị quyết toán vốn đầu tư số tiền gần 1,5 tỷ đồng). Thu hồi từ 35 công trình đã quyết toán vốn đầu tư hoàn thành là hơn 1 tỷ đồng (bao gồm việc sai phần khối lượng và cả thuế GTGT chưa nộp), Thanh tra kiến nghị thu hồi toàn bộ số tiền này.

Sai phạm từ 29 công trình quyết toán A - B (tức giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng) với số tiền trên 1,9 tỷ đồng. Thanh tra kiến nghị giảm trừ quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với số tiền gần 1,5 tỷ đồng, đồng thời thu hồi số tiền thuế GTGT đơn vị chưa nộp là hơn 468 triệu đồng.

Về công tác chống thất thu thuế, qua kiểm tra, đối chiếu số liệu đối với 4 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và xây dựng, Thanh tra phát hiện việc kê khai thuế không chính xác. Qua đó Thanh tra kiến nghị truy thu số tiền gần 950 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Nghệ An cũng đã phát hiện trong giai đoạn thực hiện đầu tư: Các xã làm chủ đầu tư không đủ điều kiện đã thuê tư vấn quản lý dự án, tuy nhiên chất lượng của tư vấn quản lý dự án còn hạn chế: Việc tư vấn pháp luật cho chủ đầu tư không đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý đầu tư, để xảy ra sai phạm ở tất cả các công trình kiểm tra, công trình thi công xong không thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công công trình để quyết toán hoàn thành công trình theo quy định của pháp luật.

Giai đoạn kết thúc đầu tư có 64/64 công trình được thực hiện mà không lưu trữ hồ sơ về công tác giám sát cộng đồng theo quy định tại Điều 82, Luật Đầu tư công năm 2014, Điều 75, Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định đô 84/2015/NĐ-CP về giám sát đánh giá đầu tư…

Công tác giám sát kỹ thuật tại một số dự án chưa nghiêm túc dẫn đến thi công không đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật… nghiệm thu sai khối lượng 64/64 công trình; 29/64 công trình thi công xong nhưng chậm trình phê duyệt quyết toán.

Theo Cao Sơn

Diễn đàn Doanh nghiệp

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020