Chuyên mục  


qdxangpetrolimexquanbinhthanh-17117619550531733622371.jpg

Theo dự thảo mới, doanh nghiệp có nhiều quyền hơn trong quyết định giá xăng dầu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cụ thể, xăng E5RON92 có giá 23.910 đồng/lít, sau khi tăng 290 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; xăng RON95-3 ở mức 24.800 đồng/lít, sau khi giảm 10 đồng/lít.

Trong khi đó, hầu hết các mặt hàng dầu lại có xu hướng tăng giá trở lại.

Cụ thể, dầu diesel 0.05S lên mức 20.980 đồng/lít, tăng thêm 290 đồng/lít; dầu hỏa có giá mới 21.010 đồng/lít, sau khi tăng 140 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng thêm 150 đồng, lên mức 17.290 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý vẫn thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 300 đồng/kg, không trích lập quỹ với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel 0.05S và dầu hỏa.

Đồng thời tiếp tục không chi sử dụng quỹ bình ổn giá với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, giá xăng đã có tới tám phiên tăng và bảy phiên giảm.

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020