Chuyên mục  


Bảo hiểm y tế là gì?

Bảo hiểm y tế - BHYT là loại hình bảo hiểm sức khỏe toàn dân do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cung cấp cho người dân trên lãnh thổ Việt Nam. Khi tham gia BHYT người dân sẽ được nhận nhiều quyền lợi đặc biệt về chi phí khám chữa bệnh. Và việc này cũng giúp cho người dân, người lao động giảm đi gánh nặng về kinh tế nếu không may bị đau ốm hoặc gặp rủi ro về mặt sức khỏe. Theo quy định, người tham gia BHYT tự nguyện sẽ phải đóng một khoản tiền nhất định hàng năm. Nhưng có những đối tượng này nếu đã đóng tiền sẽ được cơ quan BHYT hoàn trả lại tiền. Đó là trường hợp nào hãy cùng tìm hiểu nhé!

Các trường hợp được hoàn lại tiền đóng bảo hiểm y tế

Theo quy định hiện hành, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hoàn trả lại tiền đóng nếu thuộc một trong 03 trường hợp sau:

5-truong-hop-bhyt-duoc-huong-tram-phan-tram-1620.jpg

Trường hợp được hoàn trả lại tiền BHYT trong năm 2024-2025

- Trường hợp 1: Tất cả những người tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới) thì sẽ được hoàn trả lại tiền BHYT nếu như đã đóng.

Trong đó, theo quy định thì số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng.

- Trường hợp 2: Tất cả những người tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng được điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT thì sẽ được hoàn trả tiền BHYT nếu như đã đóng tiền.

Trong đó, thì số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực.

3-truong-hop-duoc-hoan-lai-tien-bhyt-nam-2024-2025-1151.jpg

3 trường hợp được hoàn trả lại tiền BHYT

- Trường hợp 3: Tất cả những người tham gia bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng thì sẽ được hoàn trả lại tiền khi tham gia BHYT

Trong đó, thì số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng. 

Như vậy có 3 nhóm đối tượng trên sẽ được hoàn lại tiền mua thẻ BHYT ai nằm trong diện này thì hãy liên lạc để được nhận lại quyền lợi của mình nhé!

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020