Chuyên mục  


Một số người dân thắc mắc, khi xây nhà trên đất nông nghiệp, đã nộp tiền phạt liệu có bị phá dỡ hay không?Xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp là việc sử dụng đất không đúng mục đích trái với quy định của Luật đất đai. Một số người thắc mắc, khi xây nhà trên đất nông nghiệp, đã nộp tiền phạt liệu có bị phá dỡ hay không?

Xây nhà trên đất nông nghiệp, đã nộp tiền phạt liệu có bị phá dỡ hay không?

Căn cứ tại Điều 6 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc sử dụng đất như sau:

- Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

- Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.

- Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

xay-nha-dat-nong-nghiep-2-1850.jpeg

Như vậy, một trong những nguyên tắc khi sử dụng đất là sử dụng đúng mục đích. Hay nói cách khác, phải sử dụng đúng mục đích sử dụng đất, nếu sử dụng sai mục đích sẽ bị xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra, căn cứ Điều 9, 10, 11 và Điều 12 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, khi sử dụng đất sai mục đích (tự ý chuyển đất nông nghiệp sang đất ở hoặc đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở bằng hành vi dễ nhận thấy nhất là xây nhà trên đất không phải là đất ở) thì bị phạt tiền và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có biện pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. Biện pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu có nghĩa là phải tháo dỡ nhà ở (nếu có) vì sử dụng đất sai mục đích.

Như vậy, khi xây nhà trên đất nông nghiệp thì không được nộp phạt để tồn tại. Hay nói cách khác, nếu xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp thì bắt buộc phải tháo dỡ, nếu không tự nguyện phá dỡ sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ.

Điều kiện chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Theo Điều 52 Luật Đất đai 2013, quy định về căn cứ để giao đất, cho thuế đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

“Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”.

xay-nha-dat-nong-nghiep-6-1851.jpg

Theo đó, trong trường hợp của bạn, để được cơ quan nhà nước xem xét cho phép chuyển đất nông nghiệp sang đất ở ở, thì bạn cần phải thỏa mãn 2 điều kiện sau:

- Thứ nhất, thửa đất bạn cần chuyển mục đích sử dụng thuộc vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Thứ hai, nhu cầu sử dụng đất ở của bạn phải được thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, theo Điều 59 Luật Đất đai 2013, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với tổ chức

- Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân

Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020