Chuyên mục  


Pháp luật không cho phép xây nhà trên đất nông nghiệp khác. Việc sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích khác mà chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền là không đúng với quy hoạch. Để thực hiện việc cấp sổ đỏ trong trường hợp của bạn, gia đình bạn cần chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, sau đó mới làm được thủ tục xin cấp sổ đỏ.

img2244-0753.jpeg

Cần xin giấy chuyển đổi mục đích sử dụng đất nếu muốn xây nhà trên đất nông nghiệp

Điều 69 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP cung cấp chi tiết về trình tự và thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở và có các điểm cụ thể như sau:

- Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

- Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

img2242-0753.jpeg

Xây nhà cần được cấp phép

- Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định

Sau khi chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở, người sử dụng đất có quyền xây dựng nhà trên đất này và có thể xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020