Chuyên mục  


Tự doanh mua ròng khớp lệnh 227,04 tỷ đồng và thỏa thuận 40,11 tỷ đồng trên HOSE. Tổng giá trị mua ròng là 267,15 tỷ đồng qua đó có phiên mua ròng thứ 2 liên tiếp.

Các mã VN30 hôm nay xuất hiện đông đảo ở chiều mua khớp lệnh như NVL (+22,41 tỷ đồng), VIC (+18,73 tỷ đồng), MSN (+17,68 tỷ đồng), VHM (+15,37 tỷ đồng), VNM (+14,77 tỷ đồng), HPG (+13,41 tỷ đồng), VCB (+11,87 tỷ đồng), TCB (+11,65 tỷ đồng)…

Các cổ phiếu bị bán ròng như NT2, PHR dù bị bán ra mạnh nhất nhưng đều có quy mô thấp.

Với việc mở rộng giá trị mua vào tự doanh cũng đồng thời tăng cường thêm các vị thế net short VN30F1M là 110,11 tỷ đồng. VN30F2M cũng bị net short 43,4 tỷ đồng.

Với giao dịch thỏa thuận, tự doanh lại mua ròng 50,92 tỷ đồng DGC. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp, tự doanh mua ròng DGC qua thỏa thuận.

Trên HNX, tự doanh bán ròng 293 triệu đồng với các giao dịch rải rác.

Trên UPCoM, tự doanh bán ròng hơn 4 tỷ đồng. Các giao dịch lớn nhất thuộc về DDV (-8,58 tỷ đồng), NAB (+4,5 tỷ đồng).

Theo Mai Hương

Nhịp Sống Kinh Doanh

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020